Key Visual Ichthus Landelijk

Geschiedenis van Ichthus

Aan de oprichting van de Ichthusverenigingen en het overkoepelende Ichthus Landelijk is een lang proces vooraf gegaan, dat begon bij een groep studenten met een missie...

Aan de oprichting van de Ichthusverenigingen en het overkoepelende Ichthus Landelijk is een lang proces vooraf gegaan, dat begon bij een groep studenten met een missie...

Het begin

De wortels van Ichthus liggen in een groep Utrechtse studenten die in 1958 aangesloten waren bij de organisatie Youth for Christ. Een aantal van hen volgden college bij professor Hoekendijk aan de theologische faculteit van Utrecht. Professor Hoekendijk wist zijn studenten ertoe aan te zetten zich te richten op evangelisatie onder studenten, waar indertijd weinig initiatief in werd genomen bij Youth for Christ. De laatste grote evangelisatieactie onder Utrechtse studenten had voor de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden door de NCSV, de Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging. Het was tijd om daar verandering in te brengen, en zo ontstond het idee voor de Appelweek. Tegelijkertijd met de organisatie van de Appelweek organiseerde de groep een Ichthus zeilkamp in Giethoorn van 4 tot 11 juli 1959, waardoor dit geldt als de eerste Ichthusactiviteit.

De Appelweek

De Youth for Christ-studenten namen contact op met de studentenpredikanten van de NCSV en met SSR. Ze vormden samen een werkgroep die een jaar lang besteedde aan de voorbereidingen van een evangelisatieactie, de Appelweek. De Appelweek vond plaats in het najaar van 1959 met als doel een appel te doen op studenten om na te denken over geloof en wetenschap. De week bestond uit vier avondbijeenkomsten in Tivoli met o.a. een Engelse gastspreker, vanuit de gedachte dat dat wel een publiekstrekker moest zijn. Tijdens zo'n avond in de Appelweek sprak voor de pauze een hoogleraar over zijn vakgebied en wat het evangelie daarover te zeggen had en na de pauze een vaste spreker over het leven, werk en de betekenis van Jezus Christus. De week riep respons op. Zo waren er ondertussen ook contacten gelegd met andere christelijke studenten. De vraag was nu: hoe nu als christelijke evangeliserende actiebeweging verder na de Appelweek? Allereerst nam de werkgroep de naam ‘Ichthus’ aan ter vervanging van Evangelische Studentenactie (ESA). Ichthus betekent ‘vis’ en is een oud-christelijk symbool, waarvan de beginletters een geloofsbelijdenis vormen: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. De vis werd afgebeeld met een open staart, dat moest duiden op de open houding die je als Christenstudent naar je medestudent moet hebben.

De eerste beweging

De studenten zagen in dat alleen evangelisatie niet genoeg was. Opbouw van je eigen geloofsleven en dat van andere christelijke studenten is ook belangrijk. Er was dus een visie voor studentenwerk op langere termijn nodig. De ESA-Ichthus werd op 25 februari 1960 ESB-Ichthus, van actie naar beweging. Op plaatselijk niveau ging Ichthus dus niet op in de NCSV, op landelijke niveau echter werd Ichthus wel lid van de NCSV. De band met NCSV is later minder sterk geworden en tenslotte geheel verbroken. Bij Ichthus bestond geen officieel lidmaatschap. Het bestuur, toen staf genoemd, bestond uit 6 mensen, waarvan er elk jaar drie aftraden en de rest van de staf drie nieuwe leden koos. De groepsgrootte was toen ongeveer 30 studenten. De naam Ichthus bleef bestaan.

Ichthus groeit

Hierna werden ook in verschillende andere steden Ichthusbewegingen opgericht. Door de tijd heen hebben de Ichthusgroepen hun status veranderd in "studentenvereniging".

In 2010 is Ichthus Maastricht met Navigators Maastricht verder gegaan onder de naam Lux ad Mosam. Ook al behoren ze hiermee niet meer tot het Ichthusverband, we hebben nog steeds warme banden met ze.

In 2012 werd Ichthus door Alpha benaderd om te praten over samenwerking en zelfs een mogelijke samenvoeging. Alpha was in tegenstelling tot Ichthus juist in HBO steden gevestigd. Omdat Alpha en Ichthus veel gelijkenissen vertoonden en een fusie voor beide verbanden veel voordelen zou hebben, werd besloten tot een samenvoeging. Op 17 mei 2014 werd de fusie een feit. Hierdoor zijn we als Ichthus nu in 16 steden vertegenwoordigd!

Oprichtingsdata Ichthusverenigingen

 • Utrecht: 1960
 • Amsterdam: 1965
 • Rotterdam: 1967
 • Leiden: 1967
 • Nijmegen: 1969
 • Eindhoven: 1969
 • Wageningen: 1971
 • Enschede: 1973
 • Tilburg (Ichthus Tilburg, later Via Fidei): 1975
 • Arnhem: 1975
 • Groningen: 1982
 • Zwolle: 1981
 • Ede: 1983
 • Breda: 1983
 • 's-Hertogenbosch: 1983
 • Den Haag: 1983
 • Maastricht: 1994 (dit is momenteel geen Ichthusvereniging meer)
 • Dronten: 1995